Неколку факти за населбата Милково Брдо!

Милково Брдо (Милково Брдо) е рид во Македонија. Лоциран е во општина Делчево. Врвот на Милково Брдо е 664 метри надморска височина, или 1 метар над околниот терен. Ширината на базата на Милково Брдо изнесува 0,12 км. 
 

Теренот околу Милково Брдо е главно ридски, но непосредната околина е рамна. Околната зона на Милково Брдо е мозаик на обработливо земјиште и природна вегетација. Околината на Милково Брдо е доста ретко населена, со 43 жители на квадратен километар.

Климата во областа е умерена. Годишната просечна температура во областа е 11 ° C. Најтоплиот месец е јули, со просечна температура од  23 ° C, а најстудената е јануари, со просек од -2 ° C.

Просечните годишни дождови се 1.034 милиметри. Најврнежливиот месец е февруари, со просек од 137 mm врнежи, а најсушниот е август, со 39 mm врнежи.

Поздрав од Милково Брдо!

Поздрав од Милково Брдо!

Posted by delcevo365.mk on Tuesday, November 13, 2018

Милково брдо, Делчево!

Posted by delcevo365.mk on Monday, January 28, 2019

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*