Во тек постапка за отворање на детска градинка во село Разловци!

Со поддршка на Општина Делчево и ресорното Министерство, детската градинка „Весели цветови“ од Делчево интензивно работи на проектот за отварање градинка во селото Разловци. За таа цел како што информираше директорката на градинката Билјана Симовска обезбедени се просторни услови како и придружни простории во подрачното училиште Општинско основно училиште ,,Св.Климент Охридски“ во Разловци.
 
-Целта на овој проект е вклучувањето на секое дете во системот на предучилишно воспитување и образование што треба да биде еднакво достапно и во најодалечените рурални средини каде има дечиња, а нема градинка, како и задржување на младите во руралните средини. На барање на родителите и по направената анализа за издржливост и оправданост на инвестицијата и континуитет во бројот на дечињата, поддршката од ресорното Министерство, како и од градоначалникот Трајковски, ние одлучивме да го работиме овој проект, кој многу ќе значи пред се за самите родители од најголемото делчевско село, рече Симовска.
 
Додава дека оваа инвестиција е планирано да се реализира со финансиски средства од Министерството за труд и социјална политика, а ќе бидат опфатени од 10 до15 деца во претшколска возраст.
 
Постапката за отворање клон на детската градинка во најодалеченото село во Делчево, Разловци, е во тек.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*