Кинеската влада со поддршка за македонските студенти

Кинеската Влада преку Фондот „Сонце на патот на свилата”, кој е јавен фонд под SRCIC (Урбаната алијанса на „Патот на свилата“) чиј член е и Општина Делчево, со партнерство од универзитети во Кина, обезбедува целосна стипендија за натпросечни студенти за додипломски, последипломски или докторски студии во различни специјалности на неколку универзитети во Кина.  Целта на оваа поддршка на талентираните студенти е подобро разбирање меѓу луѓето и промоција на образованието и културната размена. Во програмата се опфатени универзитетите во Кина, како што се:

 • Xi’an Jiaotong University
 • Northwest Polytechnical University,
 • Northwest University, Chang’an University, and
 • the Shaanxi Normal University

Овие универзитети се вклучени во Колеџот за општи студиски програми и нудат широк спектар на специјалности за меѓународни студенти, како што се: науката, инженерството, земјоделството, медицината, економијата, правните студии, менаџмент, образование, историја, литература, филозофија и ликовни уметности.

Кандидатите треба да ги достават сите потребни материјали на info@srcic.org до 30 март 2019 година за додипломски студии и до 30 април 2019 година за последипломски и докторски студии.

Подетални информации за Колеџот за општи студиски програми се наоѓаат во Анекс I, како и формуларот за апликација за стипендии од Кинеската Влада- Анекс II.

Детални информации за апликациите за стипендија од Кинеската Влада: универзитети-партнери на SRCIC

 1. Краен рок за аплицирање

30 март 2019 (За додипломски студии)
30 април 2019 (За последипломски и докторски студии)
Забелешка: Ве молиме погледнете го официјалното известување на секој универзитет за точен рок

 1. Подобност
 2. Апликантите мора да бидат не-кинески државјани и да бидат во добро здравје.
  2. Во исто време не добивате друга стипендија за кинеската влада.
  3. Образование и старосна граница:

(1) Кандидатите за универзитетска диплома мора да имаат диплома од средно училиште и да бидат на возраст под 25 години.

(2) Кандидатите за магистратура мора да имаат универзитетска диплома и да бидат на возраст под 35 години.

(3) Кандидатите за докторат мора да имаат завршено магистратура и да бидат помлади од 40 години

 1. Jазични барања:

Кинески-средни програми – HSK -4 степен – над 180 поени

Англиски-Средни програми

TOEFL IBT 68 или повеќе;

ИЕЛТС 5.5 или повеќе;

Состојба на изземање за поднесување сертификати на англиски јазик: студенти на англиски јазик (земји со англиски како официјален јазик, заеднички јазик или мајчин јазик).

Забелешка: Учениците кои имаат кинески-средни програми можат да добијат Курс по кинески јазик за една година.

 Студентите кои веќе учат во Кина не се прифатени во принцип.

 III. Содржина и критериуми за стипендија

 1. Ослободени од такса за регистрација, школарина и надоместок за сместување;
 2. Месечен животен додаток:

(1) Додипломски студии: 2. 500 јуани.
(2) Последипломски студии: 3.000 јуани.
(3) Докторски студии: 3.500 јуани

 1. Сеопфатно медицинско осигурување за странски студенти во Кина.
 2. Универзитети/специјаности

Chang’an University

http://www.ies.chd.edu.cn/en/wnglishwweachingwwrojects/list.htm

Northwest Polytechnical University

http://gjjyxy.nwpu.edu.cn/new_en/zs/Undergraduate.htm

Northwest University http://www.ies.chd.edu.cn/en/3607/list.htm

Shaanxi Normal University http://admission.snnu.edu.cn/info/1151/1479.htm

Xi’an Jiaotong University http://sie.xjtu.edu.cn/en/pages?cid=20&;pid=5

Забелешка: Ве молиме погледнете ги веб-страниците што се наведени погоре за детални информации за специјалност

 1. Материјал за апликација
 2. „Формулар за апликација за колеџ за општи студиски програми” (кинески или англиски).
 3. Највисока диплома (оригинална копија и преведена фотокопија). Апликантите мора да достават сертификат за студирање издаден од неговиот универзитет, доколку е студентот на кампус.
 4. Преписи (оригинална копија и преведена фотокопија).
 5. Студија или план за истражување на кинески или на англиски јазик (не помалку од 500 зборови).
 6. Академска препорака. Две препораки на кинески или на англиски јазик од професори или вонредни професори.
 7. Лекарско уверение – мора да се пополни на англиски јазик. Резултатите важат шест месеци.
 8. Кандидатите кои аплицираат за кинески средни програми поднесуваат HSK транскрипти (Оние кои имаат потреба од една година кинески санација не треба да ги достават нив).
 9. Кандидатите кои аплицираат за англиски-средни програми поднесуваат записници од ТОЕФЛ IBT или IELTS (Студентите во земји со англиски како официјален јазик, заеднички јазик или мајчин јазик се ослободени од поднесувањето).
 10. Кандидатите можат да достават сертификати за академски достигнувања и сите видови на културни и спортски активности.
 11. Постапка за апликација
 12. ВоАнекс II е „Формулар за аплицирање за Колеџ за општи студиски програми”кој треба да се испрати со скенираните копии и со сите материјали за апликација на info@srcic.org
 13. Сите апликации ќе бидат префрлени на универзитетите за унифицирана селекција.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*