Во тек аплицирање за грант во рамки на „Проект за подобрување на социјалните услуги“

Во тек е јавниот повик на МТСП за сите заинтересирани даватели на социјални услуги кои ќе го изразат својот интерес за аплицирање за грант за развој на социјални услуги, преку партнерство со општината, во рамки на „Проектот за подобрување на социјалните услуги“.
 
Една од главните цели на проектот е развој и подобрување на квалитетот на социјалните услуги на локалната заедница, согласно потребите на граѓаните и зголемување на пристапот до социјалните услуги наменети за ранливите групи на граѓани, постарите лица, лица со попреченост и др.лица.
 
Општината ќе може да аплицира за грантови наменети за проекти за развој на социјалните услуги во локалната заедница, вклучувајќи непосредна социјална услуга, помош на индивидуа или семејство, домашна нега, лична асистенција, дневана нега, привремена грижа, мали групни домови, дневни центри и услуги за живеење со поддршка и други иновативни услуги во заедницата.
 
Во рамки на проектот обезбедена е техничка помош за општините за проценка на потребите и побарувањата за социјалните услиги на локално ниво во период додека трае повикот за изразување на интерес.
 
Од општина делчево ги повикуваат сите заинтересирани даватели на социјални услуги да достават писмо за интерес до архива на ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО, најдоцна до 28.10.2019 година.
 
Лице за контакт Сузана Петровска email: petrovska_suzana@yahoo.com 033/411-550 или 078/411-550.
 
ЈАВЕН ПОВИК за сите заинтересирани даватели на социјални услуги кои ќе го изразат својот интерес да бидат партнери на општината.
Линк за пријавување ТУКА!

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*