Познати добитниците на средношколски и студентски стипендии

Познати имињата на студенти кои ќе добијат општинската стипендија за студиската 2019/20 година.

Месечна стипенија во висина од 2000 денари, во период од 9 (девет) месеци во текот на студиската 2019/2020 година ќе добијат студентите.

1. Драгана Ангеловска – студент по образовни науки (IV година)

2. Моника Стоиловска – студент на Факултет за медицински науки (IV година)

3. Кети Соколова – студент на Медицински факултет (III година)

4. Бојана Манасиева – медицински факултет (III година)

5. Бојана Симевска – Факултет за медицински науки (II година)

6. Симона Стоименовска Фармацефтски факултет (V година)

Месечната стипенија во износ од 3500 денари за период од 9 (девет) месеци во текот на студиската 2019/2020 година ќе добијат и студентите:

1. Драгана Тасевска – ФИНКИ (IV година)

2. Мери Мицевска – Економски факултет (III година)

3. Марина Тодоровска – Медицински факултет (VI година)

4. Антонио Пановски – Филозофски факултет (IV година).

Повеќе околу критериумите околу избор на стипендираните студенти на следниот ЛИНК

Стипендии ќе добијат и следните средношколци.

1. Тамара Крстевска – II годин

2. Кристина Мулачка – III година

3. Анастасија Димитровска – IV година

4. Анисија Ковачка – III година

5. Елена Георѓиева – II година

6. Христијан Симоновски – II година

Износот на месечната стипендија за овие ученици е 1000 денари по ученик и ќе ја добиваат месечно за период од 9 ( девет) месеци во текот на учебната 2019/2020 година.

Стипендии од 1500 денари по ученик, за период од 9 (девет) месеци во текот на учебната 2019/2020 година ќе добијат и учениците.

1. Магдалена Ивановска – IV година

2. Марија Мишева – II година

3. Даниела Таковска – IV година

4. Милена Начевска – III година

5. Ангела Ефтимовска – IV година

6. Михаела Маневска – IV година

7. Лора Велевска – III година

8. Марија Петровска – втора година

Повеќе информации на на следниот линк

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*