Објавен повторен конкурс за доделување на ученички стипендии на одлични ученици од СОУ „М.М.Брицо“

Општина Делчево објавува повторен Конкурс за доделување на ученички стипендии на одлични ученици од СОУ „М.М.Брицо“ од II, III и IV година од причини што одреден број на ученици се добитници на државна стипендија, а согласно пропишаните услови од Министерството за образование и наука на РСМ за добивање на државна стипендија е да учениците не се приматели на стипендија од други институции.

Видео изјава за конкурсот во продолжение!

Повторен конкурс за доделување 9 ученички стипендии за одлични ученици од СОУ „М.М.Брицо“

Повторен конкурс за доделување 9 ученички стипендии за одлични ученици од СОУ „М.М.Брицо“

Posted by delcevo365.mk on Tuesday, 17 December 2019

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*