Усвоена стратегијата за надворешна комуникација на Општина Делчево

Делчевските советници на првата седница во 2020 година ја усвоија стратегијата за надворешна комуникација за период 2020-2024 година.

Во своето излагање пред советниците, претставникот на општина Делчево, Даниела Такева, истакна дека со оваа стратегија Општина Делчево ќе биде прва општина од крајниот исток, која стратешки ќе работи на полето на надворешната комуникација.

-Документот ги содржи сите елементи по кои институцијата треба да се движи во поглед на одржување комуникација кон надвор, заедно со краток дел за кризна комуникација кој е од суштинско значење кога се имплементираат односите со јавноста, истакна Такева.
Оваа стратегија како што додаде го дефинира системот на пренесување јасна порака до целните јавности.

-Целта е да се обединат сите комуникациски ресурси и комуникациски капацитети на Општина Делчево, со што ќе се воспостави контрола врз начините на комуникација, ќе се мерат резултатите од самата комуникација и ќе се обезбеди планско и ефективно надминување на клучните слабости и недостатоци во делот на односите со јавноста, додаде Такева.

Во рамки на првата седница во 2020 година, советниците ја усвоија и годишната програма за промоција и комуникација со јавноста за 2020 година во која е имплементиран и дел од акцискиот план кој е составен дел од Стратегијата за надворешна комуникација.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*