Ученици од ,,Св.Климент Охридски учествуваа на работилница во рамки на Детскиот парламент

Ученици од 15 училишта меѓу кои и деветолетката ,,Св.Климент Охридски” со нивниот ментор, наставничката Верица Боинска, во рамки на работилница како дел од Детскиот парламент, дебатираа на тема ,,За или против воведување на електронски учебници”. Меѓу останатите активности тие преку своите креативни паноа им упатија пораки на пратениците.

Работилница" Детски парламент ",ученици од 15 училишта дебатираа на тема За или против воведување на електронски учебници и преку своите креативни паноа им упатија пораки на пратениците

Posted by „Св.Климент Охридски“ Делчево on Saturday, 15 February 2020

Училишното пано со пораката до пратенците доби многу позитивни коментари од Парламентарниот институт ,огромна благодарност до Петар Атанасовски кој ученичките идеи ги претвори во слика

Posted by „Св.Климент Охридски“ Делчево on Saturday, 15 February 2020

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*