Македонскиот јазик меѓу 10-те најстари јазици во светот кои се зборуваат и денес

Секој од јазиците кои следуваат имаат нешто специјално во нив – нешто што ги разликува од останатите. Ова се најстарите јазици кои се уште се користат.

На листата на топ 10 најстари светски јазици кои се зборуваат и денеска е и македонскиот.

Еврејски јазик

Интересно нешто поврзано со еврејскиот јазик е тоа што престанал да се користи околу 400-та година и останал како литургиски јазик низ светот, но истиот „воскреснал“ во 19-от и 20-от век и сега е официјален јазик јазик во Израел. Модерната верзија се разликува од библиската, но тие чиј мајчин јазик е еврејскиот лесно може да разберат и староеврејски.

Тамилски јазик

Тамилскиот јазик е јазик кој се зборува од 78 милиони луѓе и е признаен како официјален јазик во Индија, Шри Ланка и Сингапур. Тој е единствениот класичен јазик кој успеал да остане во употреба до денес.

Литвански јазик

Најголем дел од европските јазици припаѓаат на индоевропската група јазици, но сите биле еден јазик околу 3500 г.п.н.е. Литванскиот јазик е дел од балтичката група јазици во индоевропското семејство кој содржи најголем дел од протоиндоевропскиот јазик, стариот јазик кој се зборувал пред 3500 г.п.н.е.

Фарси

Овој јазик денес се зборува во Иран, Авганистан и Таџикистан, меѓу другото. Тој е, впрочем, персискиот јазик и е јазик кој се создал од староперсискиот.

Исландски јазик

Овој јазик припаѓа на северногерманската гранка јазици во индоевропското семејство. Јазикот останал речиси непроменет од 14-от век.

Македонски јазик

Словенската група на јазици е релативно млада во однос на останатите јазични групи. Нашиот јазик е најблиску поврзан со стариот црковен словенски јазик и зачувал најмногу карактеристики на старословенскиот јазик, во споредба со останатите словенски јазици.

Баскиски јазик

Јазикот го зборуваат само мал број луѓе во Шпанија и Франција, но не е поврзан со романските јазици (како шпанскиот и францускиот), но и било кој друг јазик во светот. Тој претставува мистерија за лингвистите денес.

Фински јазик

Овој јазик првпат бил запишан во 16-от век, но неговата историја оди многу порано. Сепак, финскиот јазик содржи многу позајмени зборови кои биле адаптирани низ вековите.

Грузијски јазик

Овој јазик е најголемиот јазик од групата на картвелски јазици. Тој е прекрасен јазик и има уникатна азбука која се смета дека започнала да се користи во 3-от век.

Ирски јазик

Само малку луѓе го користат ирскиот јазик како мајчин денес, но тој е многу стар јазик и постоел уште пред Германците да ја населат сегашна Велика Британија.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*