Видео: Како Американци играат Малешевска гајда

Минататата година поголема група американски државјани, но и гости од други континенти беа во посета на Берово каде меѓу другото ја заиграа и познатата Малешевска гајда.

Еве како тоа изгледаше:

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=604337383425341&id=268787666980316

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*