Најлесно до вашата возачка дозвола со Авто Школа ТЕОН – Делчево

Авто школа ТЕОН е современа и модерно опремена автошкола со инструктори кои долги години работат во областа на оспособување на кандидати за возачи за сите категории на моторни возила. Сместена во центарот на градот на вториот кат од новата зграда во Делчево,

Авто школа ТЕОН располага со простории за прием на кандидати за возачи и училница за спроведување на теоретска настава, современо опремена со аудио и видео технологија за презентација во електронска форма, наставни средства, помагала и информатичка опрема, стручна литература итн.

Автошколата има вработено стручен кадар за спроведување на наставниот план и програма за оспособување на кандидати за возачи од теоретски и практичен дел – стручен раководител, предавач за теоретска настава, возачи-инструктори и технички секретар.

Инструкторите се со долгогодишно работно искуство за сите категории на моторни возила.

Во Авто Школа ТЕОН добивате:

  • Посредување за лекарско и прва помош
  • Пробен тест и тестови
  • Теоретска настава
  • Флексибилност при плаќање
  • Закажување на термини според Вашите можности

Ваше е да ги посетите, а тие ќе се погрижат да ја добиете вашата возачка дозвола

Авто Школа ТЕОН – 077/ 52 77 55

Побарајте ги на Фејсбук и Инстаграм:

https://www.facebook.com/profile.php?id=107219807696002&ref=br_rs

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*