Усвоен социјалниот план за 2021 година во Берово

Социјалниот совет при општина Берово го усвои социјалниот план за 2021 година. Социјалниот план според Биљана Марковска од ЕЛС Берово предвидува реализација на повеќе проекти во делот на социјална заштита.

-Се работи за повеќе проекти, при што во 2021 година е предвидено детската градинка „23 Август” да функционира во проширен капацитет, а општинската јавна установа за социјална заштита на стари лица „др. Иван Влашки“, да ја прошири дејноста, со грижа и нега на стари лица во домашни услови, во Берово и во населените места, истакна Марковска.

Во престојниот тригодишен период колку што ќе важи социјалниот план, како што додаде марковска, најавена е и реализација на проект за подобрување на состојбата на Ромите во општина Берово.

-Посебно е предвидена изградба и реконструкција на 15 куќи на ромски семејства во ризик, кој ќе биде реализиран со средства од ЕУ. Проектот опфаќа и други компоненти, како што се, измена на ГУП и ДУП, инфраструктура и подобрување на капацитетите за поголема конкурентност на пазарот на труд и отварање на сопсвени мали бизниси, додаде Марковска.

Главна цел по усвојувањето на социјалниот план, како што додаде е општината да продолжи со стремежот кон намалување на сиромаштијата и социјалната исклученост. Исто така, како што наведе преку јакнење на капацитетите на лицата од ранливи категории и нивна правилна инклуизија во општеството, општината ќе продолжи да го следи трендот на децентрализација на социјалните услуги.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*