Литературен конкурс по повод патрониот празник на деветолетката „Св.Климент Охридски“

По повод pатрониот празник на деветолетката „Св. Климент Охридски” од Делчево (08. 12.2020 година), училиштето го распиша литературниот конкурс на тема „Подршка и надеж за сите болни во ова време – невреме”.

Право на учество имаат учениците од I до IX одделение, а ќе бидат поделени во по две категории: 1. I до V одд. 2. VI до IX оддeление.

Учесниците треба да ги ги достават своите литературни творби најдоцна до 04.12.2020 год. до библиотеката во деветолетката „Св. Климент Охридски” – Делчево.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*