Започнува проектот за уредување на природните реткости во Делчевско

Во Делчево започна реализацијата на проектот „Обележување и изработка на различни информативни и едукативни содржани за природните реткости Стамер, Ѕвегор и Киселичка Пештера“. За таа цел, како што информираа од Општината за гореспоменатите природни реткости во Опшина Делчево, во тек се неколку заштитно-промотивни мерки.

-Во рамки на проектот предвидено е поставување на информативни табли со основни податоци за вредностите на палеонтолошкиот локалитет Стамер, геолошкиот профил Ѕвегор и Киселичка Пештера кои се заштитени области. Истотака предвидено е поставување на 4 мали едукативни табли на локалитетот Стамер каде се откриени карактеристични наоди од пикерминска фауна (жирафа, носорог, коњ со три прсти и мастадон) и 3 на геолошкиот профил Ѕвегор, информираа од Општината.

Освен тоа како што додадоа, ќе бидат поставени и патокази кон локалитетите Стамер и Ѕвегор.

–Во тие рамки предвидено е уредување место за одмор кај локалитетот Стамер и уредување едукативна патека согласно со наодите од теренот. Изработката на трофеј на глава од жирафа, којашто е белег на локалитетот Стамер во природна големина и копии од пронајдените фосили од жирафа се исто така дел од заштитно-промотивните мерки, додадоа од Општината.

Проектот го спроведуваат Македонското еколошко друштво (МЕД) во партнерство со Општина Делчево и се реализира во рамките на втората фаза од Програмата за зачувување на природата во Македонија, преку компонентата за подобрување на статусот на природните вредности во Брегалничкиот регион.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*