Шахпаска: Се прошируваат капацитетите на Дневниот центар во Берово

Дневниот центар за лица со посебни потреби во Берово ги зголемува просторните капацитети. Министерката за труд и социјална политика Јагода Шахпаска која денес го посети Дневниот центар во Берово информираше дека во новореновираните проширени простории ќе можат да се сместат нови 10 корисници со што вкупната бројка на лица кои го посетуваат центарот ќе изнесува 35 лица.

-Денеска заедно со градоначалникот на Берово и директорката на Центарот за социјални работи дојдовме да ги видиме конечно реновираните простори за кои површината се зголемува за 70 м2, со што центарот ќе има зголемен опфат на корисници. Овие центри претставуваат еден од облиците, на кои што МТСП им овозможува инклузија за граѓаните кои имаат физичка и ментална попреченост. Имено со секој од корисниците се прави индивидуален план за нивно вклучување во општествениот живот, исто така се организираат и групни активности, кои што одговараат на нивните потреби, рече Шахпаска.

Преку реализацијата на ваквите проекти и концептот „Едно општество за сите“, сите граѓани според министерката на еднаква основа треба да учествуваат во општествениот и јавниот живот согласно нивните барања. Во таа насока додаде дека Министерството за труд и социјална политика во изминатиот период покажало сериозна грижа за оваа категорија граѓани, при што во собраниска процедура ја напомена измената на законот за социјална заштита која според неа ќе се овозможи возрасната граница за лични асистенти од 18 години да се спушти на 6 години.

-Тоа значи дека лицата од 6 до 65 годишна возраст ќе имаат лични асистенти, со кои што ќе можат да бидат вклучени во секојдневните активности, преку посета на најразлични настани, за да се чувствуваат како рамноправни граѓани во нашето општество. Дополнително работиме во завршување на законската легислатива во делот на подготвување на правилник за Меѓународна класификација на функционалноста, која што попреченоста ја дефинира како човеково право, а не како медицинска дијагноза. Врз основа на оваа класификација ќе се регрутираат сите потреби на лицата со попреченост независно дали се работи за здравствени потреби, социјални потреби или образовни потреби, додаде Шахпаска.

На крајот министерката Шахпаска дополни дека во тек е деинституционализација на лицата кои се сместени во Заводот во Демир Капија кој опфаќа 180 корицници, во Бања Банско и Дневниот центар во Топаанско Поле, при што додаде дека Министерството ќе продолжи со мерки и политики кои што ќе овозможат лицата со ментална и физичка попреченост да бидат активно вклучени во јавниот живот.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*