Одлични можности за сместување и вработување во Германија!

Комерцијална објава:

Прекрасни услови со можност за сместување и вработување во Германија на следните профили на работници:

-Ѕидари

-Тесари

-Бравари

-Заварувачи

-Молери/фарбачи

Вработуваме и помошници и општи работници.

Контакт телефон: 00491792-7445059

Повеќе информации на следниот линк

https://www.facebook.com/BBServis/

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*