Китански на увид на проектите кои се реализираат во Пехчево

Градоначалникот на општина Пехчево, Александар Китански, изврши посета на терен во с.Црник и воведувањето во работа на избраниот изведувач Друштво за производство и градежништво СД –ТРАНС ДООЕЛ Славе извоз-увоз од с.Звегор, Делчево за практична имплементација на проектот за изведба на две локални улици во с.Црник.

-Општина Пехчево во рамки на Вториот Проект за подобрување на општинските услуги финансирани со заем од Меѓународната банка за обнова и развој (Светска банка) – МСИП 2, имплементиран преку проектната единица во рамки на Министерството за финансии и како резултат на успешната реализација на проектот за изградба на локални улици во с.Робово и с.Умлена како и доградбата на трапезаријата при детската градинка во Пехчево доби грант средства во висина од 1.586.974,00 денари, стои во објавата на Општина Пехчево

Преку процесот на Урбана ревизија и рангирањето на населените места во општина Пехчево според квалитетот на живеење, консултациите со месното население за приоритетните потреби од патната инфраструктура и расположливата техничка документација за користење на доделените средства и имплементација беа избрани проектите за Изградба на Крак 1 од Ул. 2 и Ул. 3 во с.Црник, општина Пехчево.

-Вкупната вредност на двата проекти е 2.002.630,00 денари со вклучен ДДВ при што и општина Пехчево учествува со сопствени средства во вкупниот буџет на проектот. Рокот за изведба на предметните улици е 90 дена. Надзорот на изведбата на работите е доделена на фирмата НАСА КОМ доо Скопје, додадоа од Општината

Преку овој проект од општина Пехчево очекуваат да се придонесе за подобрување на условите за живот во руралните населби.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*