Левица Делчево со предлог мерки за социјална заштита за 2022 година

Денеска до архивата на Општина Делчево како што стои во објаваѕа на Левица Делчево поднесен е Предлог за предвидување на средства во основниот Буџет на Општина Делчево во делот на социјалната заштита на граѓаните кои се наоѓаат во социјален ризик и Предлог мерки за во Програмата за социјална заштита за 2022 година.

-Предложивме да се издвојат финансиски средства за помош во: лекови, надомест за превоз заради лекување надвор од градот, во социјален пакет за новородено дете во семејство кое се наоѓа во социјален ризик, доделување на еднократна парична помош за лекување во земјата или во странство, помош за лекување на тешко болни лица, помош во пакети со училишен прибор за ученици кои потекнуваат од социјално загрозени семејства и други мерки со кои би се подобрила и стабилизирала ситуацијата на овие граѓани, се вели во објавата на Левица Делчево.

Меѓу предложените мерки и активности како што додаваат е и отпишувањето на долговите кај ЈКП “Брегалница”, заклучно со 31.12.2021 година, на домаќинствата кои спаѓаат во категоријата на социјално загрозени и субвенционирање на трошоците за комунални услуги на овие домаќинства од 01.01.2022-31.12.2022.

-Со оглед на нискиот паричен додаток предвиден во Закон за социјална заштита заради покривање на дел од трошоците за потрошувачка на енергенси во домаќинството за месеците од октомври до март и зголемената цена на огревното дрво, електричната енергија, основните прехранбени продукти, неопходно е донесување на Програма за заштита од енергетска сиромаштија, стои на крајот од објавата на Левица.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*