Во Делчево се одржа Регионална средба во рамки на кампањата ,,Учи паметно, работи стручно”

На регионална средба во Делчево продолжија активностите во рамки на кампањата на Министерството за образование за промоција на средното стручно образование „Учи паметно, работи стручно“. На настанот кој се реализира со поддршка на Швајцарската амбасада во Скопје учествуваа државниот секретар во МОН, Анета Трпевска, градоначалникот на Општина Делчево, Горан Трајковски, градоначалниците од Берово,  Звонко Пекевски и од Македонска Каменица, Димче Атанасовски, директори од средните стручни училишта, како и претставници од бизнис-секторот од регионот.

Државниот секретар Трпевска потенцираше дека Министерството за образование и наука, активно работи на подобрување на средното стручно образование, со единствена цел да креира квалификуван и стручен кадар кој ќе одговара на потребите на пазарот на трудот, но и да ја зголеми можноста за вработување на младите. 

-Се спроведува анализа за да се утврди  соодветноста на  постојните образовни профили кои ги нудат училиштата, како и на потребата од нови профили кои им се потребни на компаниите, но не се вклучени во наставните програми. Компаниите и нивните потреби од стручен кадар ќе имаат најважна улога при дизајнирање на наставните програми. Со цел да се идентификуваат, се повикуваат компаниите да земат активна улога во целиот процес преку давање предлози, сугестии и мислења како да се унапреди системот на средно стручно образование и кои наставни профили да се отворат во училиштата кои се во областите, каде што компаниите делуваат, потенцираше Трпевска. 

Градоначалникот на Делчево, Горан Трајковски кој се обрати на средбата направи паралела со цел и со факти да долови колку за една година се променија работите во средното стручно образование во Делчево. 
-Ако минатата година, на ваквиот собир, зборував за проблемите со неатрактивноста на стручните насоки во делчевската гимназија, малиот број ученици и проблемот да се организира настава со едноцифрен број ученици, денеска на оваа средба отворено ќе потврдам дека овие проблеми се минато. Денеска во СОУ „М.М.Брицо“ во двете стручни паралелки, само во прва година, учат 37 ученици и за сите нив е обезбедена стипендија.  За прв пат, се отвори дуална паралелка за хемиско-технолошката струка, каде сите ученици добија стипендии од МОН, а во партнерство со комбинатот РУДИНЕ ММ, покрај наставата во училиштето, се одржува настава и во компанијата со која училиштето има потпишано Mеморандум за соработка, посочи Трајковски.        

Додаде дека за прв пат, од постоењето на гимназијата, фирми од Делчево стипендираат ученици во кожарско-текстилната паралелка што според него значи дека оваа нова клима и соработка меѓу образовната институција и бизнис-секторот во Делчево го трасира патот на развојот и квалитетот на стручното образование.
МОН, втора година по ред води дијалог на локално ниво за унапредување на средното стручно образование.

Во учебната 2021/22 година бројот на дуални паралелки од 11 се зголеми на 97, со вклучени над 200 компании. Во овие дуални паралелки се запишаа 1.400 ученици, што е за 6% повеќе ученици во средно техничко образование. Променети се и политиките за стипендирање, односно учениците запишани во дуалните паралелки во средните училишта, добиваат месечна стипендија во висина од 3.500 денари.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*