Состанок на Еко Здравец 2002 и партнерите од прекуграничниот проект за екосистемски услуги

Во организација на ,,Еко Здравец 2002″ во Македонска Каменица се одржа состанок на партнерите од проектот “Градење капацитет за одржливо користење на екосистемските услуги од страна на локалните заедници во планинските региони CAPLOCOM”.

-Како наши партнери се јавуваат Агенцијата за економски развој од Разлог и Шумарски институт од Софија. “Проектот е финансиран од: Преку граничната програма за соработка: Interreg – IPA CBC 2014-2020, помеѓу Р. Бугарија и Р.С. Македонија, број на договор: RD-02-29-68/05.03.202, информираа од Еколошкото друштво Здравец 2002.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*