Видео: Успешно реализиран проектот за одржливо користење на еко-системски услуги

Успешно реaлизиран проектот „Градење капацитети за одржливо користење на екосистемските услуги од страна на локалните заедници во планинските региони (CAPLOCOM)“

Период на спроведување: 05.03.2021 – 05.06.2022. Проектот е финансиран од Преку граничната програма за соработка: Interreg – IPA CBC 2014-2020, помеѓу Р. Бугарија и Р.С. Македонија, број на договор: РД-02-29-68/05.03.2021.

Водечки партнер: Локална агенција за економски развој, Разлог

Партнери: Еколошко друштво Здравец 2002, Македонска Каменица и Институт за шумарство, Бугарска Академија на науки и уметности, Софија.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*