Изложени дела од Ликовната колонија ,,Св.Ѓорѓи” во М.Каменица

Во фоајето на Домот на Културата во Македонска Каменица е отворена изложба на дела од Ликовната колонија “Св.Ѓорѓи”која беше во организација на Домот на Културата “Тошо Арсов” од Виница.

Во рамки на колонијата како што истакна организаторот во убави и живописен предел твореа 14 автори кои создадоа вкупно 28 ликовни дела.

-На колонијата учествуваа уметниците Миливој Симеонов, Гордана Вренцоска, Катица Алексова, Дарко Богданов, Дејан Спасов, Благица Стојановска, Весна Ничевска, Виктор Јаневски, Александра Димитрова, Елизабета Зафирова Стојанова, Нада Змбова Донева, Слаџана Гаврилова, и младите гости Нина Савева и Марио Дејанов.

Овие дела сега се изложени во Домот на култура во Македонска Каменица и љубителите на ликовната уметност може да ги видат и да уживаат во мајсторството на реномирани уметници.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*