ФЛЕКС КРЕДИТ ЗАОКРУЖУВА БРОЈКА ОД 60 ФИЛИЈАЛИ

Во насока на доближување до постојните и потенцијално новите клиенти, како и заради побрз и поедноставен пристап до услугите на Флекс Кредит од 13.03.2023 година во Валандово ќе започне со работа нова филијала.

Со оваа локација во рамките на деловната мрежа Флекс Кредит ќе брoи 60 филијали на територијата на Република Македонија.

Со својата присутност во речиси сите градови и преку отварањето на нови филијали, Флекс Кредит максимално се приближува до потребите на граѓаните, правејќи уште еден чекор понапред кон достигнувањето на својата цел, да бидат што поблиску до своите клиенти и квалитетно да им одговорат на секојдневните финансиски потреби.

 Со ова, се докажува дека Флекс Кредит како брзорастечка компанија има повеќе од јасни амбиции до крајот на годината да постигне најголема распространетост со физички точки ширум земјата преку кои уште понепосредно ќе ги пресретне финансиските потреби на граѓаните и да обезбеди нови работни позиции во сите градови на Република Македонија.

Грижејќи се за своите клиенти Флекс Кредит нуди повеќе кредитни прудукти за клиентите да имаат можност да го изберат идеалниот кредит што ќе одговара на нивните потреби и финансиски можности на отплата. Како најатрактивен кредит за новите клиенти  може да се издвои  кредитот со 0% камата.

Новата 60-та филијала се наоѓа во Валандово на ул. Маршал Тито бр.15

📱 076 456 315

🌐 www.flexcredit.mk

⏰ Работно време од 09 до 17ч

Флекс Кредит и понатаму ќе вложува во унапредувањето на професионалноста и ефикасноста во пласирањето на своите производи и услуги со цел да биде чекор поблиску до своите клиенти.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*