Општина Делчево додели грант-средства за граѓански и здруженија од областа на спортот

Општина Делчево распредели 1.160.000 денари од планираните 1.290.000 денари во Буџетот за поддршка на проекти и годишни програми на граѓански и спортски здруженија за 2023 г. Соодветните комисии ги утврдија листите на граѓанските организациите и спортските клубови кои добиваат поддршка Општина Делчево во 2023 г.

Комисијата за спорт ја утврди следната

ЛИСТА

за доделување финансиска помош на спортски клубови, спортски здруженија и правни лица во областа на спортот од Општина Делчево за 2023 година.

Здруженијата и спортските клубови кои добиле финансиска поддршка од Општина Делчево наредните денови ќе потпишат договори со Општина Делчево за наменско користење на финансиските средства, а на средината и на крајот на календарската година треба да достават извештаи за наменско користење на добиените средства.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*