Ќе се реконструира дел од старата училишна зграда во село Тработивиште

Седумдесет години старата училишна зграда во село Тработивиште ќе се реконструира преку Програмата РОМАКТЕД фаза II за „Промовирање на добро управување и зајакнување на Ромите на локално ниво, информираа од Општината. Оттаму денеска ја објавика јавната набавка за „Реконструкција на одредени делови во Општинското основно училиште ,,Св.Климент Охридски” село Тработивиште во рамки на оваа програма.

-За реализација на набавката се oбезбедени финансиски средства од Совет на Европа и од Европска Унија во висина од 1 милион денари без вклучен ДДВ. Договорот за јавна набавка ќе се додели со спроведување постапка со објавување Оглас за набавка од мала вредност. Економски најповолна понуда се утврдува врз основа на цената. Доколку се исполнети законските услови ќе се одржи е-аукција на електронскиот систем за јавни набавки, информираа од Општина Делчево.

Јавното отварање ќе биде на електронскиот систем на 04.04.2023 година со почеток во 09:00 часот.

-Согласно проектот се планира адаптација на три училници, санитарни јазли и приклучок на фекална канализација. Целта на реализација на проектот е подобрување на условите за работа во училиштето, додадоа од Општина Делчево.

Подрачното основно училиште „Св.Климент Охридски“ во село Тработивиште е изградено во 1954 година и од тогаш има континуирана настава во училиштето, каде моментално учат 33 ученици од кои 17 се од ромска етничка заедница.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*