Започна уредувањето на детското игралиште во с.Чифлик

Општина Пехчево во соработка со ЈКП „Комуналец“ – Пехчево, ОЈУДГ „7 Септември“ – Пехчево, Здружение Едукативен центар за зачувување на природата, село Негрево Пехчево, граѓаните од село Чифлик и Мрежата за рурален развој на Македонија со партнерот ЛАГ Малеш – Пијанец, заеднички ја отпочнаа проектната иницјатива „Уредување на детско игралиште во село Чифлик, Општина Пехчево“, поддржана од проектот „Програма за развој на заедницата“, финансиран од Агенцијата на САД за меѓународен развој – УСАИД, имплементиран од страна на Мрежта за рурален развој на Македонија и од страна на Општина Пехчево.

Со уредувањето на детското игралиште во село Чифлик ќе се постават содржини за забава на децата, автобуска постројка, ќе се реконстуира оградата, ќе се уреди просторот околу игралиштето, ќе се постават канти за отпадоци.

Сите засегнати страни ќе ја реализираме заеднички проектнта идеја, ќе го разубавиме детското игралиште во село Чифлик и ќе овозможиме подобри услови за живот на локалното население, истакна во својата објава градоначалникот на Пехчево, Александар Китански.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*