Во Пехчево се поврзува доводниот цевковод со филтер станицата

Започнаа градежните работи за реализација на проектните активности за проектот „Поврзување на доводен цевковод со филтер станицата во Пехчево со постоечки таложники и реконструкција на таложник“.

Со реализацијата на овој проект ќе се зголеми времето за технолошкиот третман на водата и ќе се избегнат трошоците за потрошувачката на електрична енергија која ја користат пумпите за проток на водата преку постоечките филтери.

Проектот е финансиран од страна на Министерството за животна средина и просторно планирање преку апликација доставена од страна на Општина Пехчево, во вредност од 2.100.000,00 денари.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*