Пораки од наши читатели

Пораките кои ги добиваме од наши читатели и пренесуваме во оригинална форма без текстуална интервенција и се одраз на нивно мислење за одреден проблем за кој укажуваат.

За да ја провериме информацијата, пробавме со внесување на бројот на нашата фактура и ја констатиравме грешката.

Сепак кај одредени фактури системот го дава точниот износ на сумата која треба да се плати.

Како и да е она што е ваше е да проверите добро пред да платите електронски, а ние во меѓувреме ќе ги известиме надлежните за овој проблем.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*