Закажана првата форумска сесија од буџетскиот форум во Пехчево

Дневен ред
на прва форумска сесија на буџетски форум
16.11.2023, Општина Пехчево

ДНЕВЕН РЕД

10:00-10:15
Добредојде на присутните и вовед во програмата

10:15-10:30
Воведно обраќање од Градоначалникот

10:30-11:00
Презентација на буџетскиот форумски процес
Утврдување структура на форумот/распределување по работни маси
Утврдување на начела за работа

11:30-12:00 Процес на буџетирaње – претставник на Општина Пехчево
Структура на буџетот на општина Пехчево – претставник на општината
Пехчево

12:00-12:30
Пауза

12:30-12:45 Преглед на реализацијата на буџетот за 2023 (заклучно со трет квартал)
Приоритетите за развој на општината за 2024 год.
Презентација од Општина Пехчево

12:45-13:30
Дискусија по работни маси за приоритетни проекти за 2024
Презентација

13:30-14:00 Следни чекори (одредување на термин за следна сесија)
Оценка на форумската сесија

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*