Ораторска вечер во организација на ЈЛБ ,,Илинден” и СОУ ,,М.М.Брицо” Делчево

ЈАВНАТА ЛОКАЛНА БИБЛИОТЕКА „ИЛИНДЕН” – ДЕЛЧЕВО ЗАЕДНО СО СОУ ,,М.М.БРИЦО” ОРГАНИЗИРА ОРАТОРСКА ВЕЧЕР

Право на учество имаат учениците од СОУ ,,М.М.Брицо” кои ќе зборуваат на тема „Празници се ближат”

  • Нема ограничувања.
  • Нема цензура
  • Текстот на кој ќе говорат учениците може да биде и десетина реченици, но мора да биде кажан без читање, правилно, течно, гласно, ораторски.
  • Комисијата за избор ќе избере тројца најдобри оратори.

Пријавувањето за учество на ораторската вечер е кај професорите по македонски јазик во СОУ, М.М.Брицо” или во ЈЛБ , Илинден” За точниот датум на одржување на ораторската вечер дополнително ќе информираме.

ЈЛБ ,,Илинден” Делчево

Директор

Биљана Петровска

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*