Годишно собрание на Здружението на пензионери – Делчево

Собранието на пензионери на Општина Делчево го одржа годишното собрание.
На дневен ред беа 8 точки од кои:

  • Годишен извештај за работата на ЗП за 2023 година.
  • Завршна сметка за 2023 година,
  • Програма и финансовит план за работа на здружението за 2024 година.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*