No Image

Инцидент – хумореска, К.Николовски

April 22, 2019 Valeri Spasevski 0

Хумореска на нашиот сограѓанин  Крум Николовски, објавена на 1 јуни 1976 година во Студентски збор. Стојан, непосреден работник, вработен во земјоделскиот комбинат „Агросеме“, кој патем речено […]