Едукација на младите во Делчево преку проектот „Селектирај отпадни батерии, избери чиста околина“

Во Делчево во тек реализација на проектот „Селектирај отпадни батерии, избери чиста околина“. Активноста заеднички ја реализираат Општина Делчево и друштвото за управување со отпад „Нула отпад“ и истата како што информираат има за цел едукација на најмладите за штетните последици од загадувањето на околината со електронски отпад.

-Преку овие активности сакаме да покажеме дека само преку еколошки ангажирани деца можеме да направиме промени во размислувањата и ставот на човекот кон природата и животната средина. Во реализацијата на проектот се опфатени ученици од деветолетките „Св.Климент Охридски“, „Ванчо Прке“ и детската градинка „Весели цветови“, информираа од Општината.

Во рамки на кампањата како што информираше заменик директорката на деветолетката „Ванчо Прке“, Маријана Стоименовска, децата преку видео материјал и едукативни флаери ќе се запознаат детално со потребата од селектирање на отпадот.

-Со цел оваа целна група да биде едуцирана и запозната со сите негативности и последици кои ги носат загадувањата на сè што нè опкружува од неконтролираното фрлање на електронскиот и електричниот отпад и начинот на кој треба да се постапува со него, дистрибуирани се постери, но и видеоматеријал кој ќе им биде проектиран и со кој на полесен и попристапен начин децата ќе се запознаат со потребата од селектирање на отпадот, најпрво, во најтесното опкружување-семејството, а потоа и во училиштата и пошироката средина во која живеат, додаде Стоименовска.

Во рамки на проектот „Селектирај отпадни батерии, избери чиста околина“ за учениците од двете деветолетки и детската градинка доставени се околу 500 садови за собирање отпад од батерии. 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*