Одржана завршна конференција на прекуграничниот проект за одржливо користење на еко-системските услуги во планинските региони

Викендов на 21 и 22 мај 2022 година во хотел Тера комплекс – Разлог се одржа завршна конференција на проектот „Градење капацитети за одржливо користење на екосистемските услуги од страна на локалните заедници во планинските региони“ (CAPLOCOM) во кој партнер е Еколошкото друштво ,,Здравец 2002″ од М.Каменица.

Проектот е финансиран од: Преку граничната програма за соработка: Interreg – IPA CBC 2014-2020, помеѓу Р. Бугарија и Р.С. Македонија, број на договор: RD-02-29-68/05.03.2021

Водечки партнер: Локална агенција за економски развој, Разлог

Партнери: Еколошко друштво Здравец 2002, Македонска Каменица и Институт за шумарство, Бугарска Академија на науки и уметности.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*