Сликите од старо Пехчево изложени во Домот на култура ,,Јане Сандански”

Изложба,, Слики од старо Пехчево” која беше претставена на публиката на Фестивалот на дувачки оркестри Пехчево 2022 год.сега можете да ја посетите во просториите на Домот на културата,, Јане Сандански”Пехчево.

На изложбата од 30 слики се претставени наши грагани кои веке не се мегу нас, Пехчево за време на земјотресот, старата џамија, обичаите, традицијата, изгледот на старата чаршија, чешма која и денес постои во с. ЦРНИК, 30 слики кои потсетуваат на пехчевското минато.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*