Во Берово закажана втората форумска сесија од Буџетскиот форум

ПОКАНА ЗА УЧЕСТВО НА ВТОРА ФОРУМСКА СЕСИЈА

Ги покануваме жителите да учествуваат на проектен форум, кој се спроведува од општина Берово.

На форумските сесии, присутните преку своето учество, ќе имаат можност да се запознаат и да дискутираат за реализацијата на буџетот на општина Берово за тековната 2023, но и да даваат предлози за планирање на буџетот за следната 2024 година. Воедно присутните ќе имаат можност да предлагаат, дискутираат и одлучат кои се приоритетни програми и проекти од буџетот за подобар развој на општината.

Втората форумска сесија, ќе се одржи на 20 ноември 2023 година (понеделник) со почеток во 12:00 часот, во просториите на Големата Сала на општина Берово во Берово.

Присуството на жителите, здруженијата на граѓани и претставниците на институциите, како и нивното активно учество на сесиите, ќе биде од особено значење, за успешно спроведување на буџетскиот форум и ќе даде голем придонес, за креирање на буџетот на општина Берово, за 2024 година.

Општина Берово
Градоначалник Звонко Пекевски

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*