Спроведена акција за заловување на кучиња во Делчево

Во Делчево спроведена акција за заловување кучиња скитиници. Акцијата се спроведе на барање на Општина Делчево во соработка со Ветеринарната станица од Виница како економски оператор со кој потпишан е договор по претходно спроведена јавна набавка. Договорот како што информираа од Општината опфаќа услуги за заловување, интервенции и хуман третман на бездомни кучиња, односно нерегистрирани кучиња и регистрирани кучиња затекнати на јавна површина без присуство на сопственикот.

-Во рамки на денешната акција беа заловени десетина кучиња скитници, од страна на Ветеринарната станица од Виница која е  должна да изврши заловување, прифаќање и третирање на кучиња скитници во Општина Делчево, по претходно писмено барање и во присуство на службени лица вработени во Општина Делчево, со комплетна евиденција за секое фатено куче и извештај доставен до Општината, а согласно позитивните законски прописи од оваа област, информираа од Општината.

Во случај на заловување на регистрирани кучиња на територијата на Општина Делчево, економскиот оператор е должен сам да стапи во контакт со сопствениците и трошоците за третман да ги наплати од самите сопственици.

-Економскиот оператор согласно договорот има право да врши испитувања и дејствија врз кучињата, а согласно Законот за заштита и благосостојба на животните. Тука спаѓа заловување и чување на регистрираните и нерегистрираните кучиња, лабараториско испитување за заразна болест лајшманиоза  овариохистеректомија (стерилизација) на кучиња – женки, орхиектомија (кастрација) на кучиња – машки, идентификација и регистрација – обележување со микрочип и ушни маркички со изработка на досие  вакцинација против беснило и дехелментизација со средство кое делува против ехинококоза како и тест за социјализација на куче и еутаназија, додадоа од Општината.

Вредноста на договорот изнесува 500 илјади денари без вклучен ДДВ, парични средства кои се обезбедени од Буџетот на Општина Делчево за 2023 годин

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*